GHẾ BAR CHÂN SẮT KHÔNG TỰA G004

279,000 229,000

Chân sắt mặt gỗ

Cao 75 cm